List of Publications

PUBLICATIONS  

A1 Article in journal with referee-practice 

Mäkiranta, MJ 2020, ‘Kotini joki – Betoniin piirtyvä hiljainen vastarinta ja vastarinnan performatiiviset ulottuvuudet’, RUUKKU: STUDIES IN ARTISTIC RESEARCH, Nro 13. 

Mäkiranta, MJ 2017, ‘Aistimellinen tunnepuhe, hypnoottiset kuvat ja virtaava visuaalisuus yhteisöllisesti tuotetussa Mahdolliset maailmat -videoteoksessa’, Kulttuurintutkimus, Vuosikerta. 34, Nro 2-3, Sivut 27-40. 

Timonen, EI & Mäkiranta, MJ 2015, ‘Abstrakti materiaalisuus: puheenvuoro’, RUUKKU: STUDIES IN ARTISTIC RESEARCH, Nro 4. 

Mäkiranta, MJ 2013, ‘TOPmodels and Top designers: forms of social interaction and creativity in the TOPmodel online forums’, COMMUNICATION MANAGEMENT QUARTERLY, Vol. 29, Nro 8, pp. 61-78. 

Mäkiranta, MJ 2012, ‘Photography as family ritual: Visual narratives in a Finnish family photo album’, VISUAL CULTURE AND GENDER, Vol. 7. 

Timonen, EI & Mäkiranta, MJ 2012, ‘Performing Northern places and identities in children’s still-picture animation films’, ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, FILM AND MEDIA STUDIES, Vol 5. 

Mäkiranta, MJ & Ylitapio-Mäntylä, OK 2011, ‘Researching personal images and multiple voices: the methodological questions of ethics and power’, International journal of education through art, Vol. 7, Nro 3. 

Mäkiranta, M & Ollila, A 2011, ‘Pohjoisen nuoria ja pohjoisia paikkoja’, NUORISOTUTKIMUS, Vol. 29, Nro 1. 

Mäkiranta, MJ 2010, ‘Toistotekoja ja radikaalia omakohtaisuutta: toisin toistamisen mahdollisuudet valokuvataiteellisissa omakuvissa’, Naistutkimus, Nro 2. 

Mäkiranta, MJ 2009, ‘Tyttäret, riviin järjesty! Tyttöyden esittäminen perhevalokuvatraditiossa.’, NUORISOTUTKIMUS, Vol. 27, Nro 4. 

Mäkiranta, MJ 2008, ‘Omaelämäkerralliset valokuvat subjektiivisten kokemusten ja sosiaalisten draamojen näyttämöinä’, Naistutkimus, Vol. 21, Nro 4. 

Mäkiranta, M 2008, ‘Omaelämäkerralliset valokuvat subjektiivisten kokemusten ja sosiaalisten draamojen näyttämönä’, Naistutkimus, Vol. 21. 

Autio, M & Mäkiranta, M 2007, ‘Median kuluttamat, kulutuksen mediat’, NUORISOTUTKIMUS, Nro 2. 

Mäkiranta, MJ 2005, ‘Prinsessa ja poikatyttö. Sukupuoli-identiteetin rakentuminen albumikuvissa’, NUORISOTUTKIMUS, Vol. 23, Nro 1, pp. 3-19. 

Mäkiranta, MJ 2005, ‘Vanhapiika perhepotretissa: Perhevalokuva uudelleen tekemisen käytäntönä’, KULTTUURINTUTKIMUS, Vol. 2, Nro 22, pp. 3-14. 

Mäkiranta, MJ 2002, ‘Pieni tarina performanssista: Sukellus taiteen, tieteen ja naistutkimuksen rihmastoihin’, KULTTUURINTUTKIMUS, Vol. 4, Nro 19, pp. 3-12. 

A3 Article in a book with referee-practice 

Ylitapio-Mäntylä, O & Mäkiranta, M 2020, Embedding Feminist Pedagogies of Care in Research to Better Support San Youth in South Africa. In: HR Wright & M Høyen (eds), Discourses We Live By: Narratives of Educational and Social Endeavour. Open book publishers, pp. 485-499. 

Mäkiranta, M & Ylitapio-Mäntylä, O 2019, Art-making Process as a Tool for Social Change: A Case Study of an Animation “A short Story About Feminism in Russia”. In R Brusila, M Mäkiranta & S Nikula (eds), Visual Thinking: Theories & Practices. Lapland University Press, Rovaniemi, pp. 31-45. 

Mäkiranta, M & Ylitapio-Mäntylä, O 2019, Engaging ethics of care in socially responsible design and in research projects with Indigenous communities. In S Miettinen & M Sarantou (eds), Managing Complexity and Creating Innovation through Design. Routledge, London, pp. 36-46. 

Mäkiranta, MJ & Timonen, EI 2017, Kongolais-suomalaiset naiset ja me: Laura Böökin valokuvan moniaistinen ja affektiivinen luenta. julkaisussa M Mäkiranta, U Piela & E Timonen (eds), Näkyväksi sepitetty maa: näkökulmia Suomen visualisointiin. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, Kalevalaseuran vuosikirja, Nro 96, pp 186-106. 

Mäkiranta, MJ & Timonen, EI 2017, Muuttuvat suomalaisuuden kuvastot. In M Mäkiranta, U Piela & E Timonen (eds), Näkyväksi sepitetty maa: näkökulmia Suomen visualisointiin. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, Kalevalaseuran vuosikirja, Nro 96, pp. 7-19. 

Mäkiranta, MJ & Ylitapio-Mäntylä, OK 2016, Producing feminist knowledge in an animation “A short sory about feminism in Russia”. In L Formenti & L West (eds), Stories that make a difference: Exploring the collective, social and political potential of narratives an adult education researc. Pensa MultiMedia, Lecce. 

Mäkiranta, MJ 2013, Semioottinen valokuva-analyysi, kuvan monimerkityksellinen ja visuaalinen kokemus. In P Granö, A Keskitalo & S Ronkainen (eds), Visuaalisen kokemus: johdatus moniaistiseen analyysiin. Lapland University Press, Rovaniemi, pp. 13-24. 

Mäkiranta, M 2010, Kuvien lukeminen. In J Hurtig, M Laitinen & K Uljas-Rautio (eds), Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus, Jyväskylä, pp. 97-120. 

Mäkiranta, M 2006, Kamera kääntyy itseen: valokuvataiteellinen omakuva prosessina. In Kuvakulmia: Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Lapland University Press, Rovaniemi, pp. 57-72. 

Mäkiranta, MJ 2001, Representing Women in Multimedia: An Analysis of the Representation of Women in Multimedia and Politics of Gaze. In J Suoranta, S Inkinen & M Ylä-Kotola (eds), The Integrated Media Machine: Aspects of Internet Culture, Hypertechnolgies and Informal Learning. Edita, Helsinki, pp. 171-183. 

A4 Article in conference publication with referee-practice 

Mäkiranta, MJ & Ylitapio-Mäntylä, OK 2010, From past to present: photo-related memory work and new in educational pracrices. julkaisussa M Bielecka & J Kochanowski (eds), Tradition and New Practices in Art Education. University of humanities and sciences. Kielce. 

B1 Article in journal without referee-practice 

Mäkiranta, M, Timonen, E & Loukola, M 2019, ‘Peripheries in artistic research’, RUUKKU: TAITEELLISEN TUTKIMUKSEN KAUSIJULKAISU, Nro 12. 

Mäkiranta, MJ & Timonen, E 2016, ‘Muutoksen mahdollisuudet’, RUUKKU: TAITEELLISEN TUTKIMUKSEN KAUSIJULKAISU, Nro. 6. 

Mäkiranta, M 2008, ‘Omaelämäkerralliset valokuvat subjektiivisten kokemusten ja sosiaalisten draamojen näyttämöinä’, Naistutkimus, Nro 4, pp. 78 – 81. 

Mäkiranta, MJ 2005, ‘Säkenöivät ja mykät valokuvalliset omakuvat’, Naistutkimus, Vol. 18, Nro 1, pp. 48-52. 

B2 Article in book without referee-practice 

Mäkiranta, M & Nikula, S 2019, Foreword. In R Brusila, M Mäkiranta & S Nikula (eds), Visual Thinking: Theories and Practices. Lapland University Press, Rovaniemi, pp. 7-9. 

Mäkiranta, M 2010, Northern places in children’s still picture animationfilms. In InSEA European Congress 2010. Lapin yliopisto, Rovaniemi. 

Mäkiranta, M & Brusila, R 2010, Lukijalle, katselijalle, kokijalle. In R Brusila & M Mäkiranta (eds), Kuvakulmia. 2, Kirjoituksia kuvista, taiteellisista tuotannoista ja visuaalisista viesteistä. Lapland University Press, Rovaniemi, pp. 7-8. 

C1 Scientific books 

Brusila-Räsänen, R, Mäkiranta, M & Nikula, S (eds) 2019, Visual Thinking: Theories & Practices. Lapland University Press, Rovaniemi. 

C2 Edited scientific publications 

Mäkiranta, M, Timonen, E & Loukola, M (eds) 2019, ‘Peripheries in artistic research’, RUUKKU: TAITEELLISEN TUTKIMUKSEN KAUSIJULKAISU, Nro 12. 

Mäkiranta, M, Piela, U & Timonen, E (eds) 2017, Näkyväksi sepitetty maa: näkökulmia Suomen visualisointiin. Kalevalaseuran vuosikirja, Nro 96, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki. 

Mäkiranta, M & Timonen, E (eds) 2016, ‘Ruukku 6: Muutos ja taiteellinen tutkimus’, RUUKKU: TAITEELLISEN TUTKIMUKSEN KAUSIJULKAISU, Nro 6. 

Mäkiranta, M & Brusila, R (eds) 2006, Kuvakulmia: puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Lapland University Press, Rovaniemi 

Mäkiranta, M & Brusila, R (eds) 2010, Kuvakulmia. 2, Kirjoituksia kuvista, taiteellisista tuotannoista ja visuaalisista viesteistä. Lapland University Press, Rovaniemi. 

Mäkiranta, M & Ollila, A 2011, ‘Teemanumero: pohjoisen kulttuurit’, NUORISOTUTKIMUS, Vol. 29, Nro 1. 

Mäkiranta, M & Autio, M (eds) 2007, ‘Teemanumero: media ja kulutus’, NUORISOTUTKIMUS, vol. 25, Nro 3. 

D5 Master thesis 

Mäkiranta, M 2000, Ambitious Bitch ja Indolent Nymph: multimediateoksen naispresentaatioiden tarkastelua. Lapin yliopisto, Rovaniemi. 

E1 Popularised articles 

Mäkiranta, M 2014, ‘Täältä lähden tänne palaan’, Kide : Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti. 

Mäkiranta, M 2012, ‘Kuvia muistoista’, Kide : Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti, Nro 3. 

Mäkiranta, M & Ylitapio-Mäntylä, O 2011, ‘Erään liiton muotokuva’, Kide, Vol. 32, Nro 3, pp. 15 – 17. 

Mäkiranta, MJ 2009, ‘Jotain uutta jotain vanhaa: havaintoja medioiden interaktiivisuudesta’, Kide: Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti, Nro 2. 

Mäkiranta, MJ 2002, ‘Kun valot sammuvat’, Kide: Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti. 

F1 Gallery Exhibitions (curated) 

2021 Kotini joki II – My River My Home, Research Pavillion #4, Helsinki, Finland 5.–10.6.2021 (Curated by Denise Ziegler, Mieke Kanno & Tero Nauha) 

2020 Rajamailla / Borderlands gallery exhibition, Kemi City art Museum in collaboration with Satu Miettinen, Taina Kontio & Melanie Sarantou, Finland 18.1.2020–8.3.2020 

Kotini Joki / My riverness gallery exhibition, Gallery Lovisa, Rovaniemi, Finland 1.–31.8.2021 

2019–2020 Rajamailla / Borderlands gallery exhibition, Port Pirie Regional Gallery in South-Australia in collaboration with Satu Miettinen, Taina Kontio & Melanie Sarantou 21.12.2019–26.1.2020 

2019 Kuollutta lihaa / Dead Meat group exhibition, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 20.10–6.11.2018 (Curated by Jyrki Siukonen) 

2018 Päin seiniä / On the Wall group exhibition, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 20.09.–28.10.2018 (Curated by Hannu Castren) 

2017 Ystävällisesti teidän / Sincerely Yours group exhibition, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 13.11.–9.12.2017 (Curated by Henna Harri, Director of the Photography Gallery Hippolyte) 

Näkyvä maa / Visible Grounds Exhibition, art curating in collaboration with Professor Eija Timonen, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 18.10.–9.11.2017 

Kohtaamisia / Meetings group exhibition in Vaasa City Art Hall in collaboration with Professor Satu Miettinen and Designer Reetta Kerola, Vaasa, Finland 11.2.–19.3.2017 

Floating Peripheries Pop up group exhibition, Magito, Helsinki 7.11.2017 

2015 Possible worlds film, Kulturens Hus, Bok & Bild Festival for Arts and Literature, Luleå, Sweden 23.–24.10.2015 

2014 Such an Early Spring – Young artists’ photographs of their living environments in Finland, Poland, Estonia, Croatia, The Netherlands, Slovenia and Russia, Valo Gallery, Arktikum, Rovaniemi, Finland 13.3.-13.4.2014 

2013 Possible Worlds – Young people’s photographs of their living environments, Kaplica Gallery, The Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland 18.11.- 17.12. 2013 

2012 Sincerely Mine Art Exhibition in Show Room, in co-operation with Nordic and Baltic art students, MA Asta Jonsdottir and Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä, Rovaniemi, Finland 27.5.-20.6.2012 

2012 Cultural Sustainabilty & Photography Workshop, Iceland Academy of the Arts & University of Lapland, Iceland & Finland 1.3.–31.5. 2012 

2010 Traces / Places Photography Exhibition, Iceland Academy of the Arts, Reykjavík, Iceland 15.1.–29.2.2010 

2010 Photography & Memory work workshop in Iceland Academy of the Arts, Reykjavík, Iceland 15.–29.1.2010 

2008 “Me” – Self-Portrait Photography Work-shop & Publication, University of Lapland and Kemi-Tornio Polytechnic, Finland 

2000 Amphibia Arctica – Exhibition design in Arctic Centre, Finland 

2000 Nais-iki-ihanne – CD-ROM, Media Art Project, Finland