List of Publications

A PEER–REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES

2023
Mäkiranta, Mari & Puuronen Vesa (2023). Oranssia pölyä! Taideaktivismi ja pohjoinen jokiluonto. In: Jari Martikainen, Sari Pöyhönen & Tuija Saresma (eds.) Taidelähtöinen toisinjulkaiseminen. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus. (In Press.)

Mäkiranta, Mari & Timonen, Eija (2023). Touching gestures – A method for an affective reading of a photograph of asylum seekers. In: Maiju Loukola, Mari Mäkiranta & Jonna Tolonen (2023. Figurations of Peripheries Through Arts and Visual Culture. Routledge Advances in Art and Visual Studies: London & New York. (Forthcoming.)

2022
Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2022). A critical retrospective on whiteness in Possible Worlds video artwork. In: Enni Mikkonen, Satu Miettinen, Melanie Sarantou & Maria Cecilia Loschiavo dos Santos (eds.) Artistic Cartography and Design Explorations Towards the Pluriverse. London: Routledge, 56–63.

2020
Mäkiranta, Mari (2020). Kotini joki – Betoniin piirtyvä hiljainen vastarinta ja vastarinnan performatiiviset ulottuvuudet. RUUKKU: Studies in Artistic Research, Vol.13.

Ylitapio-Mäntylä, Outi & Mäkiranta, Mari (2020). Embedding Feminist Pedagogies of Care in Research to Better Support San Youth in South Africa. In: HR Wright & M Høyen (eds), Discourses We Live By: Narratives of Educational and Social Endeavour. Open book publishers, 485–499.

2019 
Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2019). Art-making Process as a Tool for Social Change: A Case Study of an Animation ‘A short Story About Feminism in Russia’. In: Riitta Brusila, Mari Mäkiranta & Silja Nikula (eds.) Visual Thinking: Theories & Practices. Rovaniemi: Lapland University Press, 31–45.

Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2019). Engaging ethics of care in socially responsible design and in research projects with Indigenous communities. In: Satu Miettinen & Melanie Sarantou (eds.) Managing Complexity and Creating Innovation through Design. London: Routledge, 36–46.

2017 
Mäkiranta, Mari & Timonen, Eija (2017). Muuttuvat suomalaisuuden kuvastot. In: Mari Mäkiranta, Ulla Piela & Eija Timonen (eds.) Näkyväksi sepitetty maa. Näkökulmia Suomen visualisointiin. Helskinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 7–19.

Mäkiranta, Mari & Timonen, Eija (2017). Kongolais-suomalaiset naiset ja me. Laura Böökin valokuvan moniaistinen ja affektiivinen luenta. In: Mari Mäkiranta, Ulla Piela & Eija Timonen (eds.) Näkyväksi sepitetty maa. Näkökulmia Suomen visualisointiin. Helskinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 186–196.

Mäkiranta, Mari (2017). Aistimellinen tunnepuhe, hypnoottiset kuvat ja virtaava visuaalisuus yhteisöllisesti tuotetussa Mahdolliset maailmat –videoteoksessa. In: Kulttuurintutkimus 34: 2–3, 27–40.

2016
Ylitapio-Mäntylä, Outi & Mäkiranta, Mari (2016). Producing feminist knowledge in an animation “A short story about feminism in Russia”.In: Laura Formenti & Linden West (eds.) Stories that make a difference. Exploring the collective, social and political potential of narratives in adult education research. Lecce: Pensa MultiMedia.

2013 
Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2013). Care and Emotional Looking in Memory-Based Photographs. In: Seija Keskitalo-Foley, Päivi Naskali & Pälvi Rantala (eds.) Northern Insights. Feminist Inquiries into Politics of Place, Knowledge and Agency. Lapland University Press: Rovaniemi, 56–74.

Mäkiranta, Mari (2013). Semioottinen valokuva-analyysi, kuvan monimerkityksellisyys ja visualisoitu kokemus. Teoksessa Päivi Granö, Anne Keskitalo & Suvi Ronkainen (toim.): Visuaalisen kokemus. Johdatus moniaistiseen analyysiin. Lapland University Press: Rovaniemi, 13–24.

Mäkiranta, Mari (2013). TOPmodels and Top Designers: Forms of Social Interaction and Creativity in the TOPmodel Online Forums. In: Communication Management Quarterly 29/8, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 61–78.

2012             
Mäkiranta, Mari (2012). Photography as Family Ritual: Visual Narratives in a Finnish Family Photo Album. In: Visual Culture & Gender Vol 7, Hypen-UnPress, 35–44.

Timonen, Eija & Mäkiranta, Mari (2012). Performing Northern Places and Identities in Children’s Still-Picture Animation Films. In: Film & Media Studies Vol 5, Acta Universitatis Sapientiae, 129−145.

2011             
Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2011). Researching Personal Images and Multiple Voices. The Methodological Questions of Ethics and Power. In: International Journal of Education Through Art Vol 7/3, 221-232.

2010             
Ylitapio-Mäntylä, Outi & Mäkiranta, Mari (2010). From Past to Present – Photo-related Memory-Work and New Images in Educational Practices. In: Tradition and New Practices in Art Education. Malgorzata Bielecka (ed.) Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences: Kielce.

Mäkiranta, Mari (2010). Kuvien lukeminen. Teoksessa Johanna Hurtig, Merja Laitinen ja Katriina Uljas-Rautio (toim.) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus, 97–120.

Mäkiranta, Mari (2010). Toistotekoja ja radikaalia omakohtaisuutta. Toisin toistamisen mahdollisuudet valokuvataiteellisissa omakuvissa. Naistutkimus/Kvinnoforskining 2:2010, 38–49.

2009             
Mäkiranta, Mari (2009). Tyttäret, riviin järjesty! Tyttöyden esittäminen perhevalokuvatraditiossa. Nuorisotutkimus 4, 72–79       

2006             
Mäkiranta, Mari (2006). Kamera kääntyy itseen. Valokuvataiteellinen omakuva prosessina. Teoksessa Mari Mäkiranta & Riitta Brusila (toim.) Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 57–72.

2005             
Mäkiranta, Mari (2005). Säkenöivät ja mykät valokuvalliset omakuvat. Naistutkimus/Kvinnoforskning 1: 18, 48–52.

Mäkiranta, Mari (2005). Prinsessa ja poikatyttö. Sukupuoli-identiteetin rakentuminen albumikuvissa. Nuorisotutkimus 2: 23, 3–19.

Mäkiranta, Mari (2005). Vanhapiika perhepotretissa. Perhevalokuva uudelleen tekemisen käytäntönä. Kulttuurintutkimus 2: 22, 3–14.

2002             
Mäkiranta, Mari (2002). Pieni tarina performanssista. Sukellus taiteen, tieteen ja naistutkimuksen rihmastoihin. Kulttuurintutkimus 4: 19, 3–12.

2001             
Mäkiranta, Mari (2001). Representing Women in Multimedia. An Analysis of the Representation of Women in Multimedia and Politics of Gaze. Teoksessa Juha Suoranta, Sam Inkinen & Mauri Ylä-Kotola (toim.) The Integrated Media Machine. Aspects of Internet Culture, Hypertechnolgies and Informal Learning. Helsinki: Edita, 171–183.

B NON-REFEREED SCIENTIFIC PUBLICATIONS       

2019             
Mäkiranta, Mari & Nikula, Silja (2019). Foreword. In: Riitta Brusila, Mari Mäkiranta & Silja Nikula (eds). Visual Thinking: Theories and Practices. Rovaniemi: Lapland University Press, 7–9.

Mäkiranta, Mari, Loukola, Maiju & Timonen, Eija (2019). Peripheries in artistic research. Ruukku – Studies in Artistic Research 12/2019.

2016             
Mäkiranta, Mari & Timonen, Eija (2016). The Promise of Change. Ruukku – Studies in Artistic Research 12/2016.

2015             
Mäkiranta, Mari & Timonen, Eija (2015). Abstrakti materiaalisuus. RUUKKU – Studies in Artistic Research 3 2015.

2011             
Mäkiranta, Mari & Ollila, Anne (2011). Pohjoisen nuoria ja pohjoisia paikkoja. Nuorisotutkimus 1/29, 1–2.

2010             
Mäkiranta, Mari (2010). Northern places in children’s still picture animation films. In InSEA European Congress 2010. Lapin yliopisto, Rovaniemi.

Mäkiranta, Mari & Brusila, Riitta (2010). Lukijalle, katselijalle, kokijalle. In: Riitta Brusila & Mari Mäkiranta (eds). Kuvakulmia 2. Kirjoituksia kuvista, taiteellisista tuotannoista ja visuaalisista viesteistä. Rovaniemi: Lapland University Press, 7–8.

2007             
Autio, Minna & Mäkiranta, Mari (2007). Median kuluttamat, kulutuksen mediat. Nuorisotutkimus 2, 1–2.

2008             
Mäkiranta, Mari (2008). Omaelämäkerralliset valokuvat subjektiivisten kokemusten ja sosiaalisten draamojen näyttämöinä. Naistutkimus/Kvinnoforskining 4: 21, 78–81.

C SCIENTIFIC BOOKS

2023             
Loukola, Maiju, Mäkiranta, Mari, & Tolonen, Jonna (eds.) (2023). Figurations of Peripheries Through Arts and Visual Culture. London & New York: Routledge Advances in Art and Visual Studies. (Forthcoming.)

Mäkiranta, Mari, Tolonen, Jonna, & Puuronen, Vesa (eds.) (2023). Artivism. Ruukku – Studies in Artistic Research 20/2023. (Forthcoming.)

2019             
Brusila-Räsänen, Riitta, Mäkiranta, Mari & Nikula, Silja (eds.) (2019). Visual Thinking: Theories & Practices. Rovaniemi: Lapland University Press.

Mäkiranta, Mari, Timonen, Eija & Loukola, Maiju (eds.) (2019). Peripheries in artistic research. Ruukku – Studies in Artistic Research 12/2019.

2017             
Mari Mäkiranta, Ulla Piela & Eija Timonen (eds.) (2017). Näkyväksi sepitetty maa. Näkökulmia Suomen visualisointiin. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

2016             
Mäkiranta, Mari & Timonen Eija (eds.) (2016). Change in Artistic Research. RUUKKU – Studies in Artistic Research 6/2016.

2011             
Mäkiranta, Mari & Ollila, Anne (eds.) (2011). Nuorisotutkimus 1/2011. (Theme number ”Pohjoisen kulttuurit / Northern Cultures”.)

2010             
Brusila, Riitta & Mäkiranta, Mari (eds.) (2010). Kuvakulmia 2. Kirjoituksia kuvista, taiteellisista tuotannoista ja visuaalisista viesteistä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

2007             
Autio, Minna & Mäkiranta, Mari (eds.) (2007). Nuorisotutkimus 2/2007. (Theme number ”Media ja kulutus / Media and Consumerism”.)

2006             
Mäkiranta, Mari & Brusila, Riitta (eds.) (2006). Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

F  PUBLIC ARTISTIC AND DESIGN ACTIVITIES

2022             
Maasta ja vedestä / Soil and Water, Maamme rikkaudet / Our Earth’s Richness Conference, Rovaniemi, Finland, 2.–3.9.2022

2021             
Kotini joki II – My River My Home, Research Pavillion #4, Helsinki, Finland 5.–10.6.2021 (Curated by Denise Ziegler, Mieke Kanno & Tero Nauha)

Kotikatuni miehiä / Corona Guys, Northern Photographic Centre, Oulu, Finland, 3.–31.8.2021 (Curated)

Lento / Flying group exhibition, Artikum, Rovaniemi, Finland 18.8.2021–10.10.2021 (Curated by Pirjetta Brander)

2020             
Rajamailla / Borderlands gallery exhibition, Kemi City art Museum in collaboration with Satu Miettinen, Taina Kontio & Melanie Sarantou, Finland 18.1.2020–8.3.2020 (Curated)

Kotini Joki / My riverness gallery exhibition, Gallery Lovisa, Rovaniemi, Finland 1.–31.8.2021

2019–2020    
Poetic Peripheries gallery exhibition, Port Pirie Regional Gallery in South-Australia in collaboration with Satu Miettinen, Taina Kontio & Melanie Sarantou 21.12.2019–26.1.2020 (Curated)

2019             
Kuollutta lihaa / Dead Meat group exhibition, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 20.10–6.11.2018 (Curated by Jyrki Siukonen)

2018             
Päin seiniä / On the Wall group exhibition, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 20.09.–28.10.2018 (Curated by Hannu Castren)

2017             
Kohtaamisia / Meetings group exhibition in Vaasa City Art Hall in collaboration with Professor Satu Miettinen and Designer Reetta Kerola, Vaasa, Finland 11.2.–19.3.2017

Ystävällisesti teidän / Sincerely Yours group exhibition, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 13.11.–9.12.2017 (Curated by Henna Harri, Director of Photography Center Hippolyte)

Näkyvä maa / Visible Grounds Exhibition, art curating in collaboration with Professor Eija Timonen, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 18.10.–9.11.2017

Floating Peripheries, group exhibition, Magito, Helsinki 7.11.2017

2015             
Possible worlds film, Kulturens Hus, Bok & Bild Festival for Arts and Literature, Luleå, Sweden 23.–24.10.2015

2014             
Such an Early Spring – Young artists’ photographs of their living environments in Finland, Poland, Estonia, Croatia, The Netherlands, Slovenia and Russia, Valo Gallery, Arktikum, Rovaniemi, Finland 13.3.-13.4.2014

2013             
Possible Worlds – Young people’s photographs of their living environments, Kaplica Gallery, The Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland 18.11-17.12.2013

2012             
Sincerely Mine Art Exhibition in Show Room, Rovaniemi 27.5.-20.6.2012 in co-operation with Nordic and Baltic art students, MA Asta Jonsdottir and Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä

2012             
Cultural Sustainabilty & Photography Workshop, Iceland Academy of the Arts & University of Lapland, March and May 2012 in co-operation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä

2010             
Traces / Places Photography Exhibition, Iceland Academy of the Arts, Reykjavík in co-operation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä

2010             
Photography & Memory work workshop in Iceland Academy of the Arts, January 2010 in co-operation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä

2008             
“Me” – Self-Portrait Photography Work-shop & Publication, University of Lapland and Kemi-Tornio Polytechnic, Finland

2000             
Amphibia Arctica – Exhibition in Arktikum Science Centre, Finland (Exhibition Design)

Nais-iki-ihanne – CD-ROM, Media Art Project in Co-operation with MA Riikka Tervaoja

G THESES

2008
Mäkiranta, Mari (2008). Kerrotut kuvat. Omaelämäkerralliset valokuvat yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. (Related Pictures. Autobiographical Photographs as the Sites of Engagement for Individuals, Communities and Culture.) (Doctoral Thesis.)

2000
Mäkiranta, Mari (2000). Ambitious Bitch ja Indolent Nymph. Multimediateoksen naisrepresentaatioiden tarkastelua. Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta. (Ambitious Bitch and Indolent Nymph. The Representations of Women in Multimedia Art.) (Master’s Thesis.)