List of Publications

DOCTORAL THESIS

2008

Mäkiranta, Mari (2008). Kerrotut kuvat. Omaelämäkerralliset valokuvat yksilön, yhteisön ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. (Doctoral Thesis.) (Related Pictures. Autobiographical Photographs as the Sites of Engagement for Individuals, Communities and Culture.)

2000

Mäkiranta, Mari (2000). Ambitious Bitch ja Indolent Nymph. Multimediateoksen naisrepresentaatioiden tarkastelua. Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta. (Master’s Thesis.) (Ambitious Bitch and Indolent Nymph. The Representations of Women in Multimedia Art.)

ARTICLES IN INTERNATIONAL AND FINNISH JOURNALS AND BOOKS WITH REFEREE PRACTICE

2017

Mäkiranta, Mari & Timonen, Eija (2017). Muuttuvat suomalaisuuden kuvastot. In: Mari Mäkiranta, Ulla Piela & Eija Timonen (eds.) Näkyväksi sepitetty maa. Näkökulmia Suomen visualisointiin. Helskinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 7–19.

Mäkiranta, Mari & Timonen, Eija (2017). Kongolais-suomalaiset naiset ja me. Laura Böökin valokuvan moniaistinen ja affektiivinen luenta. In: Mari Mäkiranta, Ulla Piela & Eija Timonen (eds.) Näkyväksi sepitetty maa. Näkökulmia Suomen visualisointiin. Helskinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 186–196.

Mäkiranta, Mari (2017). Aistimellinen tunnepuhe, hypnoottiset kuvat ja virtaava visuaalisuus yhteisöllisesti tuotetussa Mahdolliset maailmat –videoteoksessa. In: Kulttuurintutkimus 34: 2–3, 27–40.

2016

Ylitapio-Mäntylä, Outi & Mäkiranta, Mari (2016). Producing feminist knowledge in an animation “A short story about feminism in Russia”. In: Laura Formenti & Linden West (eds.) Stories that make a difference. Exploring the collective, social and political potential of narratives in adult education research. Lecce: Pensa MultiMedia.

2013

Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2013). Care and Emotional Looking in Memory-Based Photographs. In: Seija Keskitalo-Foley, Päivi Naskali & Pälvi Rantala (eds.) Northern Insights. Feminist Inquiries into Politics of Place, Knowledge and Agency. Lapland University Press: Rovaniemi, 56–74.

Mäkiranta, Mari (2013). Semioottinen valokuva-analyysi, kuvan monimerkityksellisyys ja visualisoitu kokemus. Teoksessa Päivi Granö, Anne Keskitalo & Suvi Ronkainen (toim.): Visuaalisen kokemus. Johdatus moniaistiseen analyysiin. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. (In press.) (Semiotic Photography Analysis, Multiple Meanings of Images, and Visualized Experience. In: Experiencing Visual.) http://www.doria.fi/handle/10024/94620

Mäkiranta, Mari (2013). TOPmodels and Top Designers: Forms of Social Interaction and Creativity in the TOPmodel Online Forums. In: Communication Management Quarterly 29/8, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 61–78. http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/CM29-SE-Web.pdf

2012

Mäkiranta, Mari (2012). Photography as Family Ritual: Visual Narratives in a Finnish Family Photo Album. In: Visual Culture & Gender Vol 7, Hypen-UnPress, 35–44. http://vcg.emitto.net/7vol/Makiranta.pdf

Timonen, Eija & Mäkiranta, Mari (2012). Performing Northern Places and Identities in Children’s Still-Picture Animation Films. In: Film & Media Studies Vol 5, Acta Universitatis Sapientiae, 129−145. http://www.acta.sapientia.ro/acta-film/C5/film5-8.pdf

2011

Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2011). Researching Personal Images and Multiple Voices. The Methodological Questions of Ethics and Power. In: International Journal of Education Through Art Vol 7/3, 221-232.

Mäkiranta, Mari & Ollila, Anne (2011). Pohjoisen nuoria ja pohjoisia paikkoja. Nuorisotutkimus 1/29, 1–2. (Young people and northern places. In: Nuorisotutkimus, Finnish Journal of Youth Studies.)

2010

Ylitapio-Mäntylä, Outi & Mäkiranta, Mari (2010). From Past to Present – Photo-related Memory-Work and New Images in Educational Practices. In Malgorzata Bielecka (ed.). Tradition and New Practices in Art Education. Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences: Kielce.

Mäkiranta, Mari (2010). Kuvien lukeminen. Teoksessa Johanna Hurtig, Merja Laitinen ja Katriina Uljas-Rautio (toim.). Ajattele itse! Tutkimuksellinen lukutaito. Jyväskylä: PS-Kustannus, 97–120. (Reading Images. In: Think by yourself! Academic Research and Interpretations.)

Mäkiranta, Mari & Brusila, Riitta (2010). Lukijalle, katselijalle, kokijalle. Teoksessa Brusila, Riitta & Mäkiranta, Mari (toim.). Kuvakulmia 2. Kirjoituksia kuvista, taiteellisista tuotannoista ja visuaalisista viesteistä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. (For the Reader, Wiever, and Perceptionist. In: Image Angles 2.)

Mäkiranta, Mari (2010). Toistotekoja ja radikaalia omakohtaisuutta. Toisin toistamisen mahdollisuudet valokuvataiteellisissa omakuvissa. Naistutkimus/Kvinnoforskining 2, 38–49. (Repetitive Acts and Radical intimacy. Self-portrait Photography Art and the Possibilities of Resistance. In: Naistutkimus/Kvinnoforskining, Finnish Journal of Women Studies.)

2009   

Mäkiranta, Mari (2009). Tyttäret, riviin järjesty! Tyttöyden esittäminen perhevalokuvatraditiossa. Nuorisotutkimus 4, 72–79. (Daughters, Line Up! Performing Girls in the Tradition of Family Photography. In: Nuorisotutkimus, Finnish Journal of Youth Studies.)

2008 

Mäkiranta, Mari (2008). Omaelämäkerralliset valokuvat subjektiivisten kokemusten ja sosiaalisten draamojen näyttämöinä. Naistutkimus/Kvinnoforskining 4: 21, 78–81. (Autobiographical Photographs as the Scenes for Subjective Experiences and Social Dramas. In: Naistutkimus/Kvinnoforskning, Finnish Journal of Women Studies.)

2007  

Autio, Minna & Mäkiranta, Mari (2007). Median kuluttamat, kulutuksen mediat. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus 2, 1–2. (Media Consumed and the Consumption of Media. In: Nuorisotutkimus, Finnish Journal of Youth Studies.)

2006  

Mäkiranta, Mari (2006). Kamera kääntyy itseen. Valokuvataiteellinen omakuva prosessina. Teoksessa Mari Mäkiranta & Riitta Brusila (toim.) Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 57–72. (Camera Turns to Self. Self-Portrait Photograph as a Process. In: Image Angles.)

2005  

Mäkiranta, Mari (2005). Säkenöivät ja mykät valokuvalliset omakuvat. Naistutkimus/Kvinnoforskning 1: 18, 48–52. (Sparkling and Dumb Photographic Self-Portraits. In: Naistutkimus/Kvinnoforskning, Finnsh Journal of Women Studies.)

Mäkiranta, Mari (2005). Prinsessa ja poikatyttö. Sukupuoli-identiteetin rakentuminen albumikuvissa. Nuorisotutkimus 2: 23, 3–19. (Princess and Tomboy. The Construction of Gender  Identity in Family Portraits. In: Nuorisotutkimus, Finnish Journal of Youth Studies.)

Mäkiranta, Mari (2005). Vanhapiika perhepotretissa. Perhevalokuva uudelleen tekemisen käytäntönä. Kulttuurintutkimus 2: 22, 3–14. (Old Maid in the Family Portrait. Family Photographs as the Practice of Re-Formulating. In: Kulttuurintutkimus, Finnish Journal of Cultural Studies.)

2002

Mäkiranta, Mari (2002). Pieni tarina performanssista. Sukellus taiteen, tieteen ja naistutkimuksen rihmastoihin. Kulttuurintutkimus 4: 19, 3–12. (A Small Story of the Performance. Diving into the Mycelium of Art, Science and Women Studies. In: Kulttuurintutkimus, Finnish Journal of Cultural Studies.)

2001   

Mäkiranta, Mari (2001). Representing Women in Multimedia. An Analysis of the Representation of Women in Multimedia and Politics of Gaze. Teoksessa Juha Suoranta, Sam Inkinen & Mauri Ylä-Kotola (toim.) The Integrated Media Machine. Aspects of Internet Culture, Hypertechnolgies and Informal Learning. Helsinki: Edita, 171–183.


EDITED BOOKS AND JOURNALS

2017

Mari Mäkiranta, Ulla Piela & Eija Timonen (eds.) Näkyväksi sepitetty maa. Näkökulmia Suomen visualisointiin. Helskinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

2016

Mäkiranta, Mari & Timonen Eija (2016). RUUKKU – Studies in Artistic Research 6 / 2016. (Special issue: Change, politics and artistic research).

2011     

Mäkiranta, Mari & Ollila, Anne (2011). Nuorisotutkimus 1/2011. (Teemanumero Pohjoisen kulttuurit.) (Finnish Journal of Youth studies, theme: Northern Cultures.)

2010    

Brusila, Riitta & Mäkiranta, Mari (2010). Kuvakulmia 2. Kirjoituksia kuvista, taiteellisista tuotannoista ja visuaalisista viesteistä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. (Image angles 2. Writings of Images, Artistic Productions and Visual Communication.)

2007

Autio, Minna & Mäkiranta, Mari (2007). Nuorisotutkimus 2/2007. (Teemanumero Media ja kulutus.) (Finnish Journal of Youth Studies, theme: Media and Consumption.)

2006

Mäkiranta, Mari & Brusila, Riitta (toim.) (2006). Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. (Image Angles. Statements of Images and Visual Culture.)


OTHER PUBLICATIONS

2018

Mäkiranta, Mari (2018). Shh, she. Päin seiniä / On the Wall Exhibition Catalogue edited by Prof. Jaana Erkkilä and Visual Artist Leila Lipiäinen.

2017

Mäkiranta, Mari (2017). On Foreign Grounds. Sincerely Yours Exhibition Catalogue edited by Professor Jaana Erkkilä and exhibiton designer Leila Lipiäinen.

Mäkiranta, Mari (2017). Visible grounds exhibition Catalogue.

2015 

Mäkiranta, Mari & Timonen, Eija (2015). Abstrakti materiaalisuus. RUUKKU – Studies in Artistic Research 3 / 2015.

Mäkiranta, Mari (2015). Täältä lähden, tänne palaan. Kide 2. Rovaniemi: Lapin yliopisto. (I will leave and return in this place. In: Kide.)

2012     

Mäkiranta, Mari (2012). Kuvia muistoista. Kide 3. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 6. (Memory-Based Images. In: Kide.)

2011    

Mäkiranta, Mari & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2011). Erään liiton muotokuva. Kide 2. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 30-31. (The Portrait of an Alliance. In: Kide.)

Mäkiranta, Mari (2011). Koiran taivas, miehen maallinen. Rovaniemen kaupungin teatterin www-sivut: Näkökulmia esityksiin. (Dog’s Heaven, Man’s Mundane. In Rovaniemi City Theatre web-sites.)

2009  

Mäkiranta, Mari (2009). Jotain uutta, jotain vanhaa. Havaintoja medioiden interaktiivisuudesta. Kide 2. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 19. (Something New, Something Old. Observations on Media and Interactivity. In: Kide.)

2002   

Mäkiranta, Mari (2002). Kun valot sammuvat. Kide 7. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 4-6. (When the Lights Turn Off. In: Kide.)


CONFERENCES AND FULL PAPERS (Selected)

2018

Alliances and Commonalities – Artistic Research Conference, Stockholm University of the Arts 25.-27.10.2018. Title of the performance: Char Start in Bodily and Vocal Practices session (in collaboration with Prof. Liisa Ikonen, Prof. Harri Laakso, Prof. Eija Timonen, Researcher Maiju Loukola and Researcher Jonna Tolonen)

2017

ESREA – European Society for Research on the Education of Adults Life History and Biography Network, Copenhagen, Denmark 5.–8.3. 2017. Title of the paper: Meeting the San youth – Ethical issues and researchers positions (in co-operation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä)

2015

In the Spirit of the Rovaniemi Process – Local and Global Arctic, Rovaniemi, Finland 24.-26.11.2015. Title of the paper: A short story about feminism in Russia – Arts-based memory-work, political engagement and feminist knowledge (in cooperation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä)

ESREA – European Society for Research on the Education of Adults Life History and Biography Network, Milano Bicocca, Italy 5.–8.3. 2015. Title of the paper: Producing social agency and feminist knowledge in an animation “A short story about feminism in Russia” (in co-operation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä)

ACAH2015 – The Sixth Asian Conference on Arts and Humanities 2015, Osaka, Japan 2.-5.4.2015. Title of the paper: Material thinking in Possible Worlds and Light of Ice video installations (in co-operation with Prof. Eija Timonen)

2013

The III Lisbon Summer School for the Study of CultureLisbon, Portugal 24.-30.6.2013. Title of the paper: Care-giving and emotional looking in site oriented photography art

2012        

CrossRoads in Cultural Studies 2012, Paris, France 2.-6.7.2012. Title of the paper: Care and emotion in memory-based photography (in co-operation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä)

2010  

InSEA (International Society of Education through Art), European Congress, Rovaniemi, Finland 21.–24.6.2010. Title of the paper: The use of personal photographs in teaching and study cases (in co-operation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä)

InSEA (International Society of Education through Art), European Congress, Rovaniemi, Finland 21.–24.6.2010. Title of the paper: Northern places and environments in children’s still picture animation films (in co-operation with Prof. Eija Timonen)

Art in Translation, International conference on language and the arts. University of Iceland & Nordic house, Reykjavik, 27.–29.2010. Title of the paper: The concept of place, gender and agency in children’s still picture animation films

Theo van Leeuwen -seminar, University of Lapland, Faculty of art and Design, 12.3.2010. Title of the paper: Contemporary Finnish photography practises


VISUAL PRODUCTIONS AND EXHIBITIONS (selected)

2018

Päin seiniä / On the Wall group exhibition, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 20.09.–28.10.2018 (Curated by Hannu Castren)

2017              

Kohtaamisia / Meetings group exhibition in Vaasa City Art Hall in collaboration with Professor Satu Miettinen and Designer Reetta Kerola, Vaasa, Finland 11.2.–19.3.2017

Ystävällisesti teidän / Sincerely Yours group exhibition, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 13.11.–9.12.2017 (Curated by Henna Harri)

Näkyvä maa / Visible Grounds Exhibition, art curating in collaboration with Professor Eija Timonen, Valo Gallery, Rovaniemi, Finland 18.10.–9.11.2017

Floating Peripheries, group exhibition, Magito, Helsinki 7.11.2017

2015

Possible worlds film, Kulturens Hus, Bok & Bild Festival for Arts and Literature, Luleå, Sweden 23.–24.10.2015

2014 

Such an Early Spring – Young artists’ photographs of their living environments in Finland, Poland, Estonia, Croatia, The Netherlands, Slovenia and Russia, Valo Gallery, Arktikum, Rovaniemi, Finland 13.3.-13.4.2014

2013 

Possible Worlds Young people’s photographs of their living environments, Kaplica Gallery, The Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland 18.11-17.12.2013

2012  

Sincerely Mine Gallery Exhibition in Show Room, Rovaniemi 27.5.-20.6.2012 in co-operation with Nordic and Baltic art students, M.A. Asta Jonsdóttir and Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä

Cultural Sustainabilty & Photography Workshop, Iceland Academy of the Arts & University of Lapland, March and May 2012 in co-operation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä, M.A. Asta Jonsdóttir and B.A. Emilia Haukka

2010 

Traces / Places Photography Exhibition, Iceland Academy of the Arts, Reykjavík in co-operation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä and Icelandic artists

Photography & Memory work workshop in Iceland Academy of the Arts, January 2010 in co-operation with Dr. Outi Ylitapio-Mäntylä

2008  

“Me” – Self-Portrait Photography Work-shop & Publication, University of Lapland and Kemi-Tornio Polytechnic, Finland

2000   

Amphibia Arctica – Exhibition in Arktikum Science Centre, Finland (Designing Textbooks)

Nais-iki-ihanne – CD-ROM, Media Art Project in co-operation with M.A. Riikka Tervaoja